22-06-14

Vakantie-gekte...

Een dikke twee maanden vakantie voor de kinderen en de leerkrachten, daarnaast nog het krokusverlof, het Paasverlof, Allerheiligenverlof, Kerstverlof en nog heel wat snipperdagen... Hoe valt dat te rijmen met het beetje verlof van de werkende man of vrouw? Sociaal totaal oneerlijk! Wie moet er voor de kinderen zorgen als die niet naar school hoeven? De maatschappij verplicht de ouders om beiden te gaan werken, anders is het financieel niet meer haalbaar, en hun kinderen zijn bijna voor de helft van het jaar in vakantie. Deze situatie is totaal oneerlijk ! Hier zou de regering iets aan moeten gaan doen in plaats van zich te buigen over zinloze wetten betreffende meerdere namen kiezen voor een kind, euthanasie op kinderen(of zou dit de oplossing zijn voor werkende ouders?), gasboetes enz...

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

12-05-14

Heilig wie zichzelf heilig prijst !

Nieuws uit de krant van maandag 12 mei 2014. Paus Paulus VI wordt dit jaar nog zalig verklaard. Mooi ! De huidige paus Franciscus slaagt erin om op enkele maanden tijd zijn voorgangers van de laatste eeuw heilig of zalig te verklaren ( vraag mij niet naar het onderscheid : dat interesseert mij al lang niet meer). Hij neemt dus zelf de lift : heilig verklaard worden terwijl hij nog leeft, dat moet toch zijn bedoeling zijn van zijn hilarische heiligverklaringen : ge moet maar lef hebben. Hebt jij al eens goed naar zijn schijnheilig lachje gekeken ? Ik wel ! Ouwe koek verkopen en nog durven lachen met de mensen.

Laat ons eens kijken naar het ontstaan van die heerschappij over heel de wereld van die artiesten. Christus zei tot Petrus : ik noem u rots, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Petrus, een onschuldige visser, had het verkeerd begrepen. Hij dacht dat Christus zei : op uw trots zal ik mijn kerk bouwen. Een te verwaarlozen foutje in den beginne. Tezelfdertijd liep er een zekere Johannes rond. Hij beschouwde zich het vriendje van Christus en kon zijn jaloezie ten opzichte van Petrus niet onder stoelen of banken steken. In zijn evangelie zien we dat hij zich altijd maar boven Petrus plaatste, tot vervelens toe. Dan had je nog Paulus, die in zijn brieven tussen de regels door ook een stukje van de roem opeiste. Polemiek alom om wie er de grootste was. Dat is de wieg van de grote sekte, die tot op heden leeft van scrupuleuze trouwe gelovigen, en in ons geval van de Belgische Staat, wij dus...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen

 

16-04-14

journalistiek of leedvermaak ?

700 mensen krijgen onjuiste informatie over darmkankeronderzoek dat ze ondergingen. Menselijk fout in computerbestanden. Is dat erg? Je krijgt onterecht nieuws over eventuele kanker, en de fout wordt rechtgezet. Opluchting alom dus. Er is niets ernstigs aan de hand. Wat is er erg? Erg is dat dergelijke vergissingen op de voorpagina van de krant komen. Het enige resultaat van dergelijke nieuwsberichten is dat mensen waarschijnlijk darmonderzoek uit hun agenda zullen schrappen omdat ze de uitslagen ongeloofwaardig gaan vinden. Is dàt de betrachting van de nieuwsvoering? Zucht naar misplaatste sensatie. Op die manier gaat de darmkanker zijn opmars verder zetten dankzij het geniale brein van een banale journalist. Had ikzelf maar een jaartje vroeger een darmonderzoek laten uitvoeren, dan zat ik nu niet aan de chemo. Gebruik jullie verstand jongens... als je er hebt tenminste...

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

07-04-14

zo goed als nieuw...

Windows XP is uitgeteld. Een goede software nochthans, heeft een dertiental jaren goed gedraaid en ook nu nog en ik begrijp de stopzetting van het onderhoud niet. Je kan XP nog blijven gebruiken met het risico gehackt te worden in de toekomst.

Een oude computer upgraden naar een nieuw besturingssysteem is een probleem. Is de computer te oud(tien jaar of meer), dan is upgraden onmogelijk en verlies je dus tweemaal : software kwijt, computer kwijt, ook al draait die computer nog perfect op XP. Je moet dus je goeie computer gewoon buitenzetten. Bovendien is het recentste besturingssysteem Windows 8 niet zo volmaakt, en wie het al heeft zal binnenkort een upgrade moeten kopen. Je blijft in de soep draaien : je koopt een nieuwe laptop of desktop met een recent besturingssysteem Windows 8 bijvoorbeeld en je zal in de toekomst nog wat geld in het laadje moeten gooien om de software opnieuw te kunnen upgraden. Waarom brengt men niet ineens een perfectsluitend besturingssysteem op de markt waaraan er achteraf niet meer gesleuteld moet worden? Men verkoopt ons iets wat niet af is, te vergelijken met een wagen zonder wielen op de markt gooien.

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

04-04-14

27 korrels in mijn kont...

De Leeuw van Laarne, Albert Van Damme, zesvoudig Belgisch kampioen veldrijden, heeft een poes vermoord, aldus de uitspraak van de correctionele rechtbank van Dendermonde ! Het delict zou gebeurd zijn met een tweeloop. Motief ? Misschien wilde de poes scheiden van hem. Dergelijke moorden zijn een hype tegenwoordig. Nee dus, niks van dat. Hij joeg volgens het gerecht het beestje 27 korrels in zijn lijf, wat de dood als gevolg had.

Nee, deze uiterst belangrijke zaak werd niet geseponeerd. Het ging hem waarschijnlijk over een “blauwe kat”. Albert pleitte onschuldig, maar gaat niet in beroep. Hij kan ook niet rekenen op de verjaring van die zaak, dergelijke belangrijke zaken komen direct voor !

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

02-04-14

Gene poot om op te staan !

Eindelijk is het zover! Het vertrouwen tussen de mensen is zoek. Invaliden zijn bedriegers, werklozen zijn profiteurs, zwartwerk zou moeten bestraft worden, er moet geflitst worden waar de burger het wil, ouderen mogen niet meer geholpen worden, ze kunnen best gemist worden : de mensen bespionneren elkaar en verlinken familie, buren en vrienden aan de fiscus bijvoorbeeld. Aan de andere kant mag je dan geen racist zijn, al wordt je tweemaal per week bestolen door imigranten! Het recht is compleet zoek: denk maar hoe de pesters van MACtac nu de dans zullen ontspringen door verjaring van de zaak, dankzij de manke toestanden bij de blauwe justitie.

Het is nu werkelijk een regelrechte chaos aan ’t worden. Niemand neemt verantwoordelijkheid, behalve als het om zijn eigen hachje gaat. Dertig jaar geleden bezong Laury Anderson (denk ik) onze huidige toestand in het nummertje “O superman”: “eerst was er liefde en toen de liefde verdween was er de gerechtigheid, toen ook die verdween was er alleen nog het recht der sterkste, steunende op geld en macht”. Daar zijn we nu beland. Er is geen recht meer, mensen verlinken elkaar om aan het langste eind te trekken. Proficiat!

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

29-03-14

Blauw, zo hemels blauw...

Rechtvaardige rechters ! Na tachtig jaar krijgen we weer hoop op rechtvaardige rechters ! Politici die met voorkennis de boel belazeren zullen niet meer kunnen rekenen op seponering van hun handeltje. Das goed nieuws ! Maar nee, wat verder in het krantenartiekel zie ik dat alles te maken heeft met het terugvinden van een deel van een ouderwets schilderij.  Ik voel me belazerd. Nu kan Turtelboom weer alles blauw blauw laten, en de schuld doorschuiven naar andere politici. Bij blauw steekt het niet zo nauw. Seponeringen en vrijlatingen wegens procedurefouten en zo vind ik wel leuk, als dat ook eens gebeurt bij een brave burger....

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen

25-03-14

wat krom is, recht is !

Kitty Van Nieuwenhuysen is dood ! Vermoord door drie vreemde verdwaalden(hoe kan het ook anders?) ! Nu krijgt een advokaat het voor mekaar om 5000 euro te eisen en te krijgen voor een van die gasten wegens het feit dat de moordenaars te lang onder een streng regime moesten leven. Nabestaanden van Kitty ontvingen nog niets, en dat is niet het ergste, Kitty is haar leven benomen door uitschot en dat is definitief ! De moordenaar en de advokaat, die 5000 euro eist, moesten beiden een kogel krijgen. Wie een moordenaar helpt, op om ’t even welke wijze, is medeplichtig ! Misschien niet volgens het gerecht, maar wat stelt dat nog voor bij ons? Bovendien : 2 kogels kosten geen 5000 euro. Te kort door de bocht ? Er zijn ontelbare bochten binnen de justitie zodat ik liever in eer en geweten recht door zee ga. Wat spoken Turtelboom en haar kudde uit op het ministerie van justitie ? Spelletjes spelen ? Namen noemen, blauwe ballonnetjes opblazen ? Hoelang gaat justitie nog in zijn fantasiewereld leven ?

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen

23-03-14

Open en bloot...

Blauwe vogels zwemmen naakt in de zee, een schouwspel, ook al hebben ze hun smoeltje niet mee. Met blote billen vieren ze de triomf van hun grillen. Euthanasie nu ook voor jonge spruiten die nog vlug eerst een nieuwe naam moeten krijgen want het dode kind moet toch een serieuze naam hebben nietwaar? De andere vogels laten hen betijen, misschien met de bedoeling om hen na de verkiezingen met een coalitievoorstel op te vrijen. Maar wie wil er nu in Godsnaam met zo’n Open VLD in zee? Leer liever breien of leer op een slimmere manier je frauduleuze praktijken te laten seponeren. Blauw laat de laatste decennia de burger in de kou. De slang lispelt met gespleten tanden en ze krijgt nog gelijk ook in onze lage landen... Doodjammer !

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,open vld

Parels voor de zwijnen...

Slechts 1 op drie studenten behaalt het diploma binnen het normaal tijdsbestek. Sommigen slagen erin om 7 jaar te doen over een opleiding van 3 jaar. Gewoon hilarisch ! Wie van die gasten durft er zich nog student te noemen ? Normaal gezien zou ‘niet slagen’ een einde moeten betekenen van het studeren en/of het uitgaan. Als studeren al te lastig is komen die schoolgangers sowieso nooit in aanmerking voor een degelijke job waar er hard moet gewerkt worden. Bij ‘niet slagen op het werk’ is er geen mogelijkheid om te bissen : je krijgt in dat geval een C4 als gouden handdruk.

Eenmaal afgestudeerd of net niet, beginnen ze te schreeuwen om een leefloon. Er ontstaat voor onze ‘studenten’ een nieuwe aula : het OCMW. We leven in een crisisperiode (die waarschijnlijk nooit meer verdwijnt), en onze jonge mensen willen enkel profiteren van wat ze te gemakkelijk verkrijgen. Dit is geen vorm van solidariteit meer, het geld van de burger wordt zinloos op straat gegooid, spreekwoordelijk als parels voor de zwijnen... Je moet maar eens naar ontgroeningen van eerstejaars gaan kijken ! Onwaarschijnlijk vies !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student