22-06-14

Vakantie-gekte...

Een dikke twee maanden vakantie voor de kinderen en de leerkrachten, daarnaast nog het krokusverlof, het Paasverlof, Allerheiligenverlof, Kerstverlof en nog heel wat snipperdagen... Hoe valt dat te rijmen met het beetje verlof van de werkende man of vrouw? Sociaal totaal oneerlijk! Wie moet er voor de kinderen zorgen als die niet naar school hoeven? De maatschappij verplicht de ouders om beiden te gaan werken, anders is het financieel niet meer haalbaar, en hun kinderen zijn bijna voor de helft van het jaar in vakantie. Deze situatie is totaal oneerlijk ! Hier zou de regering iets aan moeten gaan doen in plaats van zich te buigen over zinloze wetten betreffende meerdere namen kiezen voor een kind, euthanasie op kinderen(of zou dit de oplossing zijn voor werkende ouders?), gasboetes enz...

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

03-06-14

Racisme...

'Racisme' is een gevaarlijk en bedrieglijk woord. Het veronderstelt dat je groepen mensen in rassen gaat indelen en dat je de voorkeur geeft een de ene groep, en terzelfdertijd een afkeer hebt van een andere groep. Je mag niet racist worden, dan zit je verkeerd, dan ben je compleet oneerlijk, dàt is het angeltje onder het gras. Je mag dus niet opperen dat die of die groep mensen moordenaars, dieven, terroristen zijn, want dat ga je door voor een racist. Je moet gewoonweg zwijgen als je appartement leeggeplunderd is, ogen dichtknijpen als een extreme gelovige enkele mensen koelbloedig doodschiet, als winkelier heb je geen verhaal tegen de dieven die alsmaar terugkeren en niet opgesloten worden... Je moet zwijgen als vermoord, anders ben je een racist.

Ik maak geen onderscheid in rassen, rassen bestaan voor mij niet. Voor mij zijn er goeie mensen en misdadigers. De eerste mogen er best zijn, de tweede soort moet uit ons land verdwijnen. Da's toch simpel en eerlijk, mijn gedacht...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen

 

12-05-14

Heilig wie zichzelf heilig prijst !

Nieuws uit de krant van maandag 12 mei 2014. Paus Paulus VI wordt dit jaar nog zalig verklaard. Mooi ! De huidige paus Franciscus slaagt erin om op enkele maanden tijd zijn voorgangers van de laatste eeuw heilig of zalig te verklaren ( vraag mij niet naar het onderscheid : dat interesseert mij al lang niet meer). Hij neemt dus zelf de lift : heilig verklaard worden terwijl hij nog leeft, dat moet toch zijn bedoeling zijn van zijn hilarische heiligverklaringen : ge moet maar lef hebben. Hebt jij al eens goed naar zijn schijnheilig lachje gekeken ? Ik wel ! Ouwe koek verkopen en nog durven lachen met de mensen.

Laat ons eens kijken naar het ontstaan van die heerschappij over heel de wereld van die artiesten. Christus zei tot Petrus : ik noem u rots, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Petrus, een onschuldige visser, had het verkeerd begrepen. Hij dacht dat Christus zei : op uw trots zal ik mijn kerk bouwen. Een te verwaarlozen foutje in den beginne. Tezelfdertijd liep er een zekere Johannes rond. Hij beschouwde zich het vriendje van Christus en kon zijn jaloezie ten opzichte van Petrus niet onder stoelen of banken steken. In zijn evangelie zien we dat hij zich altijd maar boven Petrus plaatste, tot vervelens toe. Dan had je nog Paulus, die in zijn brieven tussen de regels door ook een stukje van de roem opeiste. Polemiek alom om wie er de grootste was. Dat is de wieg van de grote sekte, die tot op heden leeft van scrupuleuze trouwe gelovigen, en in ons geval van de Belgische Staat, wij dus...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen

 

11-05-14

Zwanen zijn uiterst belangrijk...

Twee Luikse brandweermannen sterven tijdens een reddingsactie van een zwaan. Enkele dagen geleden rukte ook in Brugge de brandweer uit om een zwaan te redden. Toch een fanatieke bezigheid dat "zwanen redden". Twee mensenlevens voor een zwaan. Het moet kunnen ! Op TV worden we ook geteisterd met verhalen over uitstervende dierenrassen. We zien in de Zoo dieren behandeld worden als vip's, terwijl op straat mensen omkomen en verhongeren. Dieren staan bovenaan de ladder tegenwoordig, mensen heel wat lager. In de voorbije miljoenen jaren zijn er ontelbare dierenrassen uitgestorven : de natuurlijke selectie. Wat is het probleem dan eigenlijk ? Als er plots geen mussen meer zijn, of een zwaan minder, wat maakt dat uit ? Groene gedachten... Als de dieren hulpeloos zijn, dan zijn kinderen dat toch ook. Deze laatsten krijgen pijnloze(?) euthanasie als het iet of wat verkeerd loopt, een liberale gedachte...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen

 

07-05-14

Een scheldende priester...

Priester scheldt doventolk uit tijdens communieviering. In het publiek was er een mamma van een kind aanwezig, een dove mamma. Opdat zij de dienst zou kunnen volgen was er een doventolk aanwezig die, wat er gezegd werd, in gebarentaal duidelijk overbracht. De priester vond dit een brug te ver, omdat hijzelf geen aandacht meer kreeg, vondt ie. Dan maar schelden op die tolk.

De kerk gebruikt zelf zoveel pretentieuze gebaren, ze baadt in een gebarengebeuren dat meestal ridicuul overkomt. Staat die priester daar voor zijn eigen glorie ? Wordt hij betaald door de staat om mensen uit te schelden ? Ik begrijp echt niet dat zo’n clown een loon verdient op onze kosten. Alhoewel, hij is eerlijk : hij toont zijn ware gezicht !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

05-05-14

Het is niet den BMW, 't is de bestuurder...

Een bestuurder in een zwarte BMW gaat zwaar in de fout. Hij rijdt gewoon een kleine wagen van de snelweg omdat die laatste niet snel genoeg reed naar zijn goesting, met als gevolg onschuldige gekwetsten. Typisch gedrag van die gasten, ondervind ik dagelijks zelf. Ik veralgemeen niet, het is nu eenmaal zo. Omdat ze met een dure car rijden (al dan niet betaald en verzekerd), denken ze werkelijk iedereen te moeten intimideren. Ze hebben bmw-kloten. Hier is geen sprake van aggressie in het verkeer, wel van verregaande arrogantie met de dood tot gevolg soms. En de vogel is gaan vliegen, ook typisch. Waarom vluchten als je geen schuld treft? Waarom niet helpen als er bloed vloeit? Is een zwarte BMW mooier met rode bloedspatten erop?

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

03-05-14

Geef ons iets beters dan Peeters...

Geef ons iets beters dan Peeters ! Geen klein kind aan het hoofd van de Vlaamse regering ! Want dat is hij toch ? Minister-president worden of aftrappen. Een verwaand manneke die Peeters. Acht zichzelf onmisbaar. ’t Is zoals in een kinderspel : als ik de baas niet mag zijn, dan doe ik niet meer mee ! Dit heeft niets meer met politiek te maken. Peeters blijkt een toneelfiguur die vreest de grootste rol te verliezen. En die vrees is terecht ! Hij denkt nu chantage te kunnen plegen door te dreigen met opstappen, overschat daarbij zijn eigen figuurtje, en onderschat daarbij de gewone burger, die heeft die marionet helemaal niet van doen. Laat hem dan aub opstappen ! Mochten alle figuranten maar reageren zoals meneerke Peeters. ’t Zou een mooie opkuis zijn... en een goedkope oplossing : geen ultra dure wegenwerken meer voor Crevits, geen gevechtsvliegtuigen voor De Crem... Er zou dan eindelijk eens kunnen reëel bespaard worden !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

02-05-14

1 mei-viering : NVA viering...

1 mei-viering werd een NVA-viering. Had je iets anders verwacht ? Zowat alle partijcongressen of partijvieringen ontaarden in een kinderlijk gezever over de grootste partij die we hebben : de NVA. Hebben die andere partijen dan zelf geen gezicht meer? Nu gaan ze allemaal jobs uit de mouw schudden, waarom deden ze dat niet toen ze aan de macht waren? Gaan de verkiezingen hen mirakuleus bijschaven? Ik geloof het niet. CD&V, SPA en alle anderen beschikken blijkbaar niet zelf over een degelijk programma, dan maar de concurrentie afbreken, of toch proberen. Ronduit kinderachtig van mensen die willen regeren. Het doembeeld dat ze ophangen van de NVA zal uit hun eigen mouw komen, schrik aanjagen met hel en ander gezever is altijd al het middel geweest om de macht te grijpen en die te bestendigen. Onze politici zijn zwaar gevallen, totaal ongeloofwaardig omdat ze niet naar zichzelf durven kijken, ze kunnen enkel schelden als kinderen van het eerste kleuterjaar. Ze zijn goe bezig...

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

 

26-04-14

is het nu heiligheid of geiligheid ?

Twee nog levende pausen verklaren twee voorgangers tegelijk heilig : ’t zijn solden in ’t vaticaan. Eigen roem alom. Dit is nu toch werkelijk lachen met de mensen van goede wil : twee wereldreizigers ( ik denk aan JP II) worden heilig verklaard, terwijl beiden blind waren voor de echte problemen, en dan heb ik het nog niet over kindermisbruik van hun adjudanten. Waar bleef de echte uitvoering van Vaticaan II ? Het enige wat er van overschiet is het feit dat nonnen nu kleedjes dragen en dat priesters in jeans op straat mogen. Dat de gelovige aan de basis moet gehoord worden is dovemanspraat geweest. Het blijft zoals het was in den beginne, nu en altijd, tot in de eeuwigheid : Rome bewierookt zichzelf, en faalt eens te meer naar de gelovigen toe. Wie is er heilig ? IK, zeker en vast, en daarnaast ook alle mensen op onze planeet ! Welke gek zal over heiligheid beslissen ? We zijn toch allemaal kinderen van God, of heeft die sekte een andere god gecreëerd ?

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

24-04-14

er hangt doping in de lucht...

Jonathan Breyne nam dus geen doping. Zo besliste de UCI een paar dagen geleden. Waarom beslissen ze dit nu pas, en niet meteen na de controle?  Dit had een overdosis pillen kunnen voorkomen. Gelukkig overleefde Jonathan. Die heksenjacht op doping is nu toch welletjes geweest zeker. Een rennner is een mens, heeft een toekomst, en men moet daar niet zo lichtzinnig mee omspringen ! Men doodt de sport van de kleine man door een vertekend beeld weer te geven.

Wint er een renner met behulp van doping, dan vind ik dat niet fair, maar het is zijn beslissing, net zoals het niet nemen van doping ook een eigen beslissing van een mens is. Zijn die controles bedoeld om de gezondheid van sportlui te beschermen? Ik heb zo mijn twijfels. Hoeveel mensen komen er gedrogeerd op hun werk? Gedrogeerd met alcohol, medicatie tegen stress, gevaarlijke medicatie, een joint of harddrugs... Als het werkellijk om de gezondheid gaat, dan moet ook dààr strenge controle gehouden worden, of zijn er zoals altijd twee maten en twee gewichten ?

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen