03-06-14

Racisme...

'Racisme' is een gevaarlijk en bedrieglijk woord. Het veronderstelt dat je groepen mensen in rassen gaat indelen en dat je de voorkeur geeft een de ene groep, en terzelfdertijd een afkeer hebt van een andere groep. Je mag niet racist worden, dan zit je verkeerd, dan ben je compleet oneerlijk, dàt is het angeltje onder het gras. Je mag dus niet opperen dat die of die groep mensen moordenaars, dieven, terroristen zijn, want dat ga je door voor een racist. Je moet gewoonweg zwijgen als je appartement leeggeplunderd is, ogen dichtknijpen als een extreme gelovige enkele mensen koelbloedig doodschiet, als winkelier heb je geen verhaal tegen de dieven die alsmaar terugkeren en niet opgesloten worden... Je moet zwijgen als vermoord, anders ben je een racist.

Ik maak geen onderscheid in rassen, rassen bestaan voor mij niet. Voor mij zijn er goeie mensen en misdadigers. De eerste mogen er best zijn, de tweede soort moet uit ons land verdwijnen. Da's toch simpel en eerlijk, mijn gedacht...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen

 

12-05-14

Heilig wie zichzelf heilig prijst !

Nieuws uit de krant van maandag 12 mei 2014. Paus Paulus VI wordt dit jaar nog zalig verklaard. Mooi ! De huidige paus Franciscus slaagt erin om op enkele maanden tijd zijn voorgangers van de laatste eeuw heilig of zalig te verklaren ( vraag mij niet naar het onderscheid : dat interesseert mij al lang niet meer). Hij neemt dus zelf de lift : heilig verklaard worden terwijl hij nog leeft, dat moet toch zijn bedoeling zijn van zijn hilarische heiligverklaringen : ge moet maar lef hebben. Hebt jij al eens goed naar zijn schijnheilig lachje gekeken ? Ik wel ! Ouwe koek verkopen en nog durven lachen met de mensen.

Laat ons eens kijken naar het ontstaan van die heerschappij over heel de wereld van die artiesten. Christus zei tot Petrus : ik noem u rots, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Petrus, een onschuldige visser, had het verkeerd begrepen. Hij dacht dat Christus zei : op uw trots zal ik mijn kerk bouwen. Een te verwaarlozen foutje in den beginne. Tezelfdertijd liep er een zekere Johannes rond. Hij beschouwde zich het vriendje van Christus en kon zijn jaloezie ten opzichte van Petrus niet onder stoelen of banken steken. In zijn evangelie zien we dat hij zich altijd maar boven Petrus plaatste, tot vervelens toe. Dan had je nog Paulus, die in zijn brieven tussen de regels door ook een stukje van de roem opeiste. Polemiek alom om wie er de grootste was. Dat is de wieg van de grote sekte, die tot op heden leeft van scrupuleuze trouwe gelovigen, en in ons geval van de Belgische Staat, wij dus...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen

 

11-05-14

Zwanen zijn uiterst belangrijk...

Twee Luikse brandweermannen sterven tijdens een reddingsactie van een zwaan. Enkele dagen geleden rukte ook in Brugge de brandweer uit om een zwaan te redden. Toch een fanatieke bezigheid dat "zwanen redden". Twee mensenlevens voor een zwaan. Het moet kunnen ! Op TV worden we ook geteisterd met verhalen over uitstervende dierenrassen. We zien in de Zoo dieren behandeld worden als vip's, terwijl op straat mensen omkomen en verhongeren. Dieren staan bovenaan de ladder tegenwoordig, mensen heel wat lager. In de voorbije miljoenen jaren zijn er ontelbare dierenrassen uitgestorven : de natuurlijke selectie. Wat is het probleem dan eigenlijk ? Als er plots geen mussen meer zijn, of een zwaan minder, wat maakt dat uit ? Groene gedachten... Als de dieren hulpeloos zijn, dan zijn kinderen dat toch ook. Deze laatsten krijgen pijnloze(?) euthanasie als het iet of wat verkeerd loopt, een liberale gedachte...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen