22-06-14

Vakantie-gekte...

Een dikke twee maanden vakantie voor de kinderen en de leerkrachten, daarnaast nog het krokusverlof, het Paasverlof, Allerheiligenverlof, Kerstverlof en nog heel wat snipperdagen... Hoe valt dat te rijmen met het beetje verlof van de werkende man of vrouw? Sociaal totaal oneerlijk! Wie moet er voor de kinderen zorgen als die niet naar school hoeven? De maatschappij verplicht de ouders om beiden te gaan werken, anders is het financieel niet meer haalbaar, en hun kinderen zijn bijna voor de helft van het jaar in vakantie. Deze situatie is totaal oneerlijk ! Hier zou de regering iets aan moeten gaan doen in plaats van zich te buigen over zinloze wetten betreffende meerdere namen kiezen voor een kind, euthanasie op kinderen(of zou dit de oplossing zijn voor werkende ouders?), gasboetes enz...

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

11-05-14

Zwanen zijn uiterst belangrijk...

Twee Luikse brandweermannen sterven tijdens een reddingsactie van een zwaan. Enkele dagen geleden rukte ook in Brugge de brandweer uit om een zwaan te redden. Toch een fanatieke bezigheid dat "zwanen redden". Twee mensenlevens voor een zwaan. Het moet kunnen ! Op TV worden we ook geteisterd met verhalen over uitstervende dierenrassen. We zien in de Zoo dieren behandeld worden als vip's, terwijl op straat mensen omkomen en verhongeren. Dieren staan bovenaan de ladder tegenwoordig, mensen heel wat lager. In de voorbije miljoenen jaren zijn er ontelbare dierenrassen uitgestorven : de natuurlijke selectie. Wat is het probleem dan eigenlijk ? Als er plots geen mussen meer zijn, of een zwaan minder, wat maakt dat uit ? Groene gedachten... Als de dieren hulpeloos zijn, dan zijn kinderen dat toch ook. Deze laatsten krijgen pijnloze(?) euthanasie als het iet of wat verkeerd loopt, een liberale gedachte...

 

actualiteit, beelden, dood, dorp, filosofie, gedachten, gedichten, geloof, geluk, gesprek, gezegden, god, grappig, herinnering, humor, jeugd, kerk, lente, liefde, mensen, moed, nieuw, nieuws, pijn, poëzie, politiek, relatie, religie, spiritualiteit, spreuken, student, tijd, tragedie, verlangen, verzen, vriendschap, vrolijk, vrouwen

 

07-05-14

Een scheldende priester...

Priester scheldt doventolk uit tijdens communieviering. In het publiek was er een mamma van een kind aanwezig, een dove mamma. Opdat zij de dienst zou kunnen volgen was er een doventolk aanwezig die, wat er gezegd werd, in gebarentaal duidelijk overbracht. De priester vond dit een brug te ver, omdat hijzelf geen aandacht meer kreeg, vondt ie. Dan maar schelden op die tolk.

De kerk gebruikt zelf zoveel pretentieuze gebaren, ze baadt in een gebarengebeuren dat meestal ridicuul overkomt. Staat die priester daar voor zijn eigen glorie ? Wordt hij betaald door de staat om mensen uit te schelden ? Ik begrijp echt niet dat zo’n clown een loon verdient op onze kosten. Alhoewel, hij is eerlijk : hij toont zijn ware gezicht !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

05-05-14

Het is niet den BMW, 't is de bestuurder...

Een bestuurder in een zwarte BMW gaat zwaar in de fout. Hij rijdt gewoon een kleine wagen van de snelweg omdat die laatste niet snel genoeg reed naar zijn goesting, met als gevolg onschuldige gekwetsten. Typisch gedrag van die gasten, ondervind ik dagelijks zelf. Ik veralgemeen niet, het is nu eenmaal zo. Omdat ze met een dure car rijden (al dan niet betaald en verzekerd), denken ze werkelijk iedereen te moeten intimideren. Ze hebben bmw-kloten. Hier is geen sprake van aggressie in het verkeer, wel van verregaande arrogantie met de dood tot gevolg soms. En de vogel is gaan vliegen, ook typisch. Waarom vluchten als je geen schuld treft? Waarom niet helpen als er bloed vloeit? Is een zwarte BMW mooier met rode bloedspatten erop?

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

03-05-14

Geef ons iets beters dan Peeters...

Geef ons iets beters dan Peeters ! Geen klein kind aan het hoofd van de Vlaamse regering ! Want dat is hij toch ? Minister-president worden of aftrappen. Een verwaand manneke die Peeters. Acht zichzelf onmisbaar. ’t Is zoals in een kinderspel : als ik de baas niet mag zijn, dan doe ik niet meer mee ! Dit heeft niets meer met politiek te maken. Peeters blijkt een toneelfiguur die vreest de grootste rol te verliezen. En die vrees is terecht ! Hij denkt nu chantage te kunnen plegen door te dreigen met opstappen, overschat daarbij zijn eigen figuurtje, en onderschat daarbij de gewone burger, die heeft die marionet helemaal niet van doen. Laat hem dan aub opstappen ! Mochten alle figuranten maar reageren zoals meneerke Peeters. ’t Zou een mooie opkuis zijn... en een goedkope oplossing : geen ultra dure wegenwerken meer voor Crevits, geen gevechtsvliegtuigen voor De Crem... Er zou dan eindelijk eens kunnen reëel bespaard worden !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

24-04-14

er hangt doping in de lucht...

Jonathan Breyne nam dus geen doping. Zo besliste de UCI een paar dagen geleden. Waarom beslissen ze dit nu pas, en niet meteen na de controle?  Dit had een overdosis pillen kunnen voorkomen. Gelukkig overleefde Jonathan. Die heksenjacht op doping is nu toch welletjes geweest zeker. Een rennner is een mens, heeft een toekomst, en men moet daar niet zo lichtzinnig mee omspringen ! Men doodt de sport van de kleine man door een vertekend beeld weer te geven.

Wint er een renner met behulp van doping, dan vind ik dat niet fair, maar het is zijn beslissing, net zoals het niet nemen van doping ook een eigen beslissing van een mens is. Zijn die controles bedoeld om de gezondheid van sportlui te beschermen? Ik heb zo mijn twijfels. Hoeveel mensen komen er gedrogeerd op hun werk? Gedrogeerd met alcohol, medicatie tegen stress, gevaarlijke medicatie, een joint of harddrugs... Als het werkellijk om de gezondheid gaat, dan moet ook dààr strenge controle gehouden worden, of zijn er zoals altijd twee maten en twee gewichten ?

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

19-04-14

de mega geldinzamelingsactie van de politie...

15615 verstrooide bestuurders zijn wat geld armer. De mega geldinzamelactie van de politie was een succes. Wie liet er zich vangen? De gewone mens natuurlijk. Flitsen, blazen, ritsen, roken, werken enz... Alles wordt bestraft, en die toestanden worden door de media de hemel ingeprezen. Binnen een paar maanden, na de verkiezingen, zullen wij het lachen wel verleren. Er wacht ons nog meer van “niet mogen” en “moeten”. Nu al worden we onophoudellijk gescreend, door de camera in beeld vastgelegd, of je nu met de wagen rijdt, gaat winkelen, naar een evenement gaat kijken, je wordt bespied en vadertje staat is de enige die ervan geniet !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

16-04-14

journalistiek of leedvermaak ?

700 mensen krijgen onjuiste informatie over darmkankeronderzoek dat ze ondergingen. Menselijk fout in computerbestanden. Is dat erg? Je krijgt onterecht nieuws over eventuele kanker, en de fout wordt rechtgezet. Opluchting alom dus. Er is niets ernstigs aan de hand. Wat is er erg? Erg is dat dergelijke vergissingen op de voorpagina van de krant komen. Het enige resultaat van dergelijke nieuwsberichten is dat mensen waarschijnlijk darmonderzoek uit hun agenda zullen schrappen omdat ze de uitslagen ongeloofwaardig gaan vinden. Is dàt de betrachting van de nieuwsvoering? Zucht naar misplaatste sensatie. Op die manier gaat de darmkanker zijn opmars verder zetten dankzij het geniale brein van een banale journalist. Had ikzelf maar een jaartje vroeger een darmonderzoek laten uitvoeren, dan zat ik nu niet aan de chemo. Gebruik jullie verstand jongens... als je er hebt tenminste...

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

10-04-14

er is niets aan de hand hoor !

Franse tienermeisjes proberen heel gezin uit te moorden. Straf hé? Ge moet die jonge gasten nog meer gruwelijke spelletjes laten spelen op hun tablet of laptop. Straks hebt je geen extreme terroristen meer nodig om gewone mensen uit te roeien. Ik lees ook vandaag over kinderen van 5 à 8 jaar die in de winkels gaan stelen. Vroeg geleerd is oud gedaan. Dat worden gegarandeerd studenten met een alcohol probleem als ze opgroeien, mannekes die gaan rondlopen met een enkelband.

Er is duidelijk iets mis met de jongeren. Eigenlijk is alles begonnen op het ogenblik dat vrouwen gingen werken. Het gezin, de leerstoel voor kinderen, is er niet meer. Goed, hiervoor krijg ik zeker een gasboete voor seksisme, maar de werkelijkheid spreekt. Moeder wordt gemist !

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

07-04-14

zo goed als nieuw...

Windows XP is uitgeteld. Een goede software nochthans, heeft een dertiental jaren goed gedraaid en ook nu nog en ik begrijp de stopzetting van het onderhoud niet. Je kan XP nog blijven gebruiken met het risico gehackt te worden in de toekomst.

Een oude computer upgraden naar een nieuw besturingssysteem is een probleem. Is de computer te oud(tien jaar of meer), dan is upgraden onmogelijk en verlies je dus tweemaal : software kwijt, computer kwijt, ook al draait die computer nog perfect op XP. Je moet dus je goeie computer gewoon buitenzetten. Bovendien is het recentste besturingssysteem Windows 8 niet zo volmaakt, en wie het al heeft zal binnenkort een upgrade moeten kopen. Je blijft in de soep draaien : je koopt een nieuwe laptop of desktop met een recent besturingssysteem Windows 8 bijvoorbeeld en je zal in de toekomst nog wat geld in het laadje moeten gooien om de software opnieuw te kunnen upgraden. Waarom brengt men niet ineens een perfectsluitend besturingssysteem op de markt waaraan er achteraf niet meer gesleuteld moet worden? Men verkoopt ons iets wat niet af is, te vergelijken met een wagen zonder wielen op de markt gooien.

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen