07-05-14

Een scheldende priester...

Priester scheldt doventolk uit tijdens communieviering. In het publiek was er een mamma van een kind aanwezig, een dove mamma. Opdat zij de dienst zou kunnen volgen was er een doventolk aanwezig die, wat er gezegd werd, in gebarentaal duidelijk overbracht. De priester vond dit een brug te ver, omdat hijzelf geen aandacht meer kreeg, vondt ie. Dan maar schelden op die tolk.

De kerk gebruikt zelf zoveel pretentieuze gebaren, ze baadt in een gebarengebeuren dat meestal ridicuul overkomt. Staat die priester daar voor zijn eigen glorie ? Wordt hij betaald door de staat om mensen uit te schelden ? Ik begrijp echt niet dat zo’n clown een loon verdient op onze kosten. Alhoewel, hij is eerlijk : hij toont zijn ware gezicht !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

De commentaren zijn gesloten.