26-04-14

is het nu heiligheid of geiligheid ?

Twee nog levende pausen verklaren twee voorgangers tegelijk heilig : ’t zijn solden in ’t vaticaan. Eigen roem alom. Dit is nu toch werkelijk lachen met de mensen van goede wil : twee wereldreizigers ( ik denk aan JP II) worden heilig verklaard, terwijl beiden blind waren voor de echte problemen, en dan heb ik het nog niet over kindermisbruik van hun adjudanten. Waar bleef de echte uitvoering van Vaticaan II ? Het enige wat er van overschiet is het feit dat nonnen nu kleedjes dragen en dat priesters in jeans op straat mogen. Dat de gelovige aan de basis moet gehoord worden is dovemanspraat geweest. Het blijft zoals het was in den beginne, nu en altijd, tot in de eeuwigheid : Rome bewierookt zichzelf, en faalt eens te meer naar de gelovigen toe. Wie is er heilig ? IK, zeker en vast, en daarnaast ook alle mensen op onze planeet ! Welke gek zal over heiligheid beslissen ? We zijn toch allemaal kinderen van God, of heeft die sekte een andere god gecreëerd ?

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

24-04-14

er hangt doping in de lucht...

Jonathan Breyne nam dus geen doping. Zo besliste de UCI een paar dagen geleden. Waarom beslissen ze dit nu pas, en niet meteen na de controle?  Dit had een overdosis pillen kunnen voorkomen. Gelukkig overleefde Jonathan. Die heksenjacht op doping is nu toch welletjes geweest zeker. Een rennner is een mens, heeft een toekomst, en men moet daar niet zo lichtzinnig mee omspringen ! Men doodt de sport van de kleine man door een vertekend beeld weer te geven.

Wint er een renner met behulp van doping, dan vind ik dat niet fair, maar het is zijn beslissing, net zoals het niet nemen van doping ook een eigen beslissing van een mens is. Zijn die controles bedoeld om de gezondheid van sportlui te beschermen? Ik heb zo mijn twijfels. Hoeveel mensen komen er gedrogeerd op hun werk? Gedrogeerd met alcohol, medicatie tegen stress, gevaarlijke medicatie, een joint of harddrugs... Als het werkellijk om de gezondheid gaat, dan moet ook dààr strenge controle gehouden worden, of zijn er zoals altijd twee maten en twee gewichten ?

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

19-04-14

de mega geldinzamelingsactie van de politie...

15615 verstrooide bestuurders zijn wat geld armer. De mega geldinzamelactie van de politie was een succes. Wie liet er zich vangen? De gewone mens natuurlijk. Flitsen, blazen, ritsen, roken, werken enz... Alles wordt bestraft, en die toestanden worden door de media de hemel ingeprezen. Binnen een paar maanden, na de verkiezingen, zullen wij het lachen wel verleren. Er wacht ons nog meer van “niet mogen” en “moeten”. Nu al worden we onophoudellijk gescreend, door de camera in beeld vastgelegd, of je nu met de wagen rijdt, gaat winkelen, naar een evenement gaat kijken, je wordt bespied en vadertje staat is de enige die ervan geniet !

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

16-04-14

journalistiek of leedvermaak ?

700 mensen krijgen onjuiste informatie over darmkankeronderzoek dat ze ondergingen. Menselijk fout in computerbestanden. Is dat erg? Je krijgt onterecht nieuws over eventuele kanker, en de fout wordt rechtgezet. Opluchting alom dus. Er is niets ernstigs aan de hand. Wat is er erg? Erg is dat dergelijke vergissingen op de voorpagina van de krant komen. Het enige resultaat van dergelijke nieuwsberichten is dat mensen waarschijnlijk darmonderzoek uit hun agenda zullen schrappen omdat ze de uitslagen ongeloofwaardig gaan vinden. Is dàt de betrachting van de nieuwsvoering? Zucht naar misplaatste sensatie. Op die manier gaat de darmkanker zijn opmars verder zetten dankzij het geniale brein van een banale journalist. Had ikzelf maar een jaartje vroeger een darmonderzoek laten uitvoeren, dan zat ik nu niet aan de chemo. Gebruik jullie verstand jongens... als je er hebt tenminste...

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

12-04-14

de Paus hallucineert...

Vergiffenis vragen voor sexueel kindermisbruik binnen de Kerk, en nu zand erover zeker? De Paus en zijn voorgangers hebben er lang moeten overdoen om het woord kindermisbruik en vergiffenis over de lippen te krijgen. Zijn verklaring die ik zag op TV leek eerder een noodzakelijke tegemoetkoming, het rapport van de Verenigde Naties nog in zijn achterhoofd. Een maand geleden beweerde hij zelfs dat niemand meer gedaan heeft dan de Kerk op vlak van openheid. Gelooft die vent nu werkelijk wat hij zegt? Zelfs Vangheluwe zal van de smeekbede en van de dreigementen van de Paus niet wakker liggen.

Wat onze staat moet doen is de bezoldiging aan die liegende kaste stopzetten. Ikzelf wil geen euro geven aan dat circus, maar de bezoldiging wordt sowieso door de burger gedragen, een bezoldiging voor wat? Kijk maar eens binnen in de kerken in ’t weekend, veel volk is er niet, veel werk dus ook niet! Alhoewel, met jeugdverenigingen en zo...

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

11-04-14

Het WK voetbal vergassen...

Brood en spelen was de norm in het antieke Rome. Tegenwoordig is bij ons “spelen” al genoeg, het brood wordt schaars. Millequet komt aandraven met een brief om gasboetes te promoten in ‘t vooruitzicht van het WK festival.

Burgemeesters reageren “en bloc” verontwaardigd. Fans zullen en moeten uitbundig kunnen feesten. Ik ben ne keer benieuwd. Vooreerst : er is geen reden tot feesten! Ons(?) voetbalteam zal de crisis niet bezweren, en die crisis zou moeten de hoofdzorg zijn van onze politici. Bovendien zal die uitbundigheid van de duivelse fans wèl uit de hand lopen, niet iedereen in België is Belg van geboorte en misschien speelt het thuisland ook op het WK, en in een hysterische massa is alles mogelijk, zeker als opgeblazen favorieten dan toch eventjes verliezen.

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

10-04-14

er is niets aan de hand hoor !

Franse tienermeisjes proberen heel gezin uit te moorden. Straf hé? Ge moet die jonge gasten nog meer gruwelijke spelletjes laten spelen op hun tablet of laptop. Straks hebt je geen extreme terroristen meer nodig om gewone mensen uit te roeien. Ik lees ook vandaag over kinderen van 5 à 8 jaar die in de winkels gaan stelen. Vroeg geleerd is oud gedaan. Dat worden gegarandeerd studenten met een alcohol probleem als ze opgroeien, mannekes die gaan rondlopen met een enkelband.

Er is duidelijk iets mis met de jongeren. Eigenlijk is alles begonnen op het ogenblik dat vrouwen gingen werken. Het gezin, de leerstoel voor kinderen, is er niet meer. Goed, hiervoor krijg ik zeker een gasboete voor seksisme, maar de werkelijkheid spreekt. Moeder wordt gemist !

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

09-04-14

Wanneer zal de rook om zijn hoofd verdwijnen ?

De Gucht komt nog maar eens in de schijnwerpers te staan. Waar rook is, is er vuur, luidt de spreuk. En hier is er blijkbaar meer dan blauwe sigarettenrook.

Een onderzoek naar een voorkeursbehandeling door de BBI in zijn hetze met de fiscus wordt gestart en het is de bedoeling dat er morgen al enig resultaat opduikt. De liberaal De Gucht van zijn kant reageert naar goede gewoonte : hij zegt zich verdedigd te hebben tegen een ambtenaar die hem drie jaar pestte, hij heeft het over lichtzinnige verklaringen, kortom, er is niets aan de hand, alles is verzonnen. Iedereen mag van hem het administratieve dossier lezen van A tot Z. Iedereen, vallen ook wij daaronder? Dàt zou ik graag eens lezen zie. Zijn verhaal blijft duren, achtervolgt hem. Eens benieuwd wie hem nu weer zal redden.

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

07-04-14

zo goed als nieuw...

Windows XP is uitgeteld. Een goede software nochthans, heeft een dertiental jaren goed gedraaid en ook nu nog en ik begrijp de stopzetting van het onderhoud niet. Je kan XP nog blijven gebruiken met het risico gehackt te worden in de toekomst.

Een oude computer upgraden naar een nieuw besturingssysteem is een probleem. Is de computer te oud(tien jaar of meer), dan is upgraden onmogelijk en verlies je dus tweemaal : software kwijt, computer kwijt, ook al draait die computer nog perfect op XP. Je moet dus je goeie computer gewoon buitenzetten. Bovendien is het recentste besturingssysteem Windows 8 niet zo volmaakt, en wie het al heeft zal binnenkort een upgrade moeten kopen. Je blijft in de soep draaien : je koopt een nieuwe laptop of desktop met een recent besturingssysteem Windows 8 bijvoorbeeld en je zal in de toekomst nog wat geld in het laadje moeten gooien om de software opnieuw te kunnen upgraden. Waarom brengt men niet ineens een perfectsluitend besturingssysteem op de markt waaraan er achteraf niet meer gesleuteld moet worden? Men verkoopt ons iets wat niet af is, te vergelijken met een wagen zonder wielen op de markt gooien.

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

04-04-14

27 korrels in mijn kont...

De Leeuw van Laarne, Albert Van Damme, zesvoudig Belgisch kampioen veldrijden, heeft een poes vermoord, aldus de uitspraak van de correctionele rechtbank van Dendermonde ! Het delict zou gebeurd zijn met een tweeloop. Motief ? Misschien wilde de poes scheiden van hem. Dergelijke moorden zijn een hype tegenwoordig. Nee dus, niks van dat. Hij joeg volgens het gerecht het beestje 27 korrels in zijn lijf, wat de dood als gevolg had.

Nee, deze uiterst belangrijke zaak werd niet geseponeerd. Het ging hem waarschijnlijk over een “blauwe kat”. Albert pleitte onschuldig, maar gaat niet in beroep. Hij kan ook niet rekenen op de verjaring van die zaak, dergelijke belangrijke zaken komen direct voor !

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen