09-04-14

Wanneer zal de rook om zijn hoofd verdwijnen ?

De Gucht komt nog maar eens in de schijnwerpers te staan. Waar rook is, is er vuur, luidt de spreuk. En hier is er blijkbaar meer dan blauwe sigarettenrook.

Een onderzoek naar een voorkeursbehandeling door de BBI in zijn hetze met de fiscus wordt gestart en het is de bedoeling dat er morgen al enig resultaat opduikt. De liberaal De Gucht van zijn kant reageert naar goede gewoonte : hij zegt zich verdedigd te hebben tegen een ambtenaar die hem drie jaar pestte, hij heeft het over lichtzinnige verklaringen, kortom, er is niets aan de hand, alles is verzonnen. Iedereen mag van hem het administratieve dossier lezen van A tot Z. Iedereen, vallen ook wij daaronder? Dàt zou ik graag eens lezen zie. Zijn verhaal blijft duren, achtervolgt hem. Eens benieuwd wie hem nu weer zal redden.

 

liefde,poëzie,gedichten,god,geloof,geluk,religie,nieuws,tragedie,pijn,vriendschap,verlangen,politiek,spreuken,gezegden,relatie,filosofie,spiritualiteit,dagelijks leven,beelden,verzen,gedachten,vrolijk,nieuw,tijd,actualiteit,dood,humor,moed,herinnering,dood,jeugd,lente,grappig,student,vrouwen,dorp,gesprek,mensen

 

De commentaren zijn gesloten.